Çeontologia
Anàlisi deontològic del Cetrencada

Aquesta és la página web de Júlia Albacar, Gal·la Argelaga i Laura Blancafort, estudiants de 3r de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra. El web forma part de les tasques encomanades a l'assignatura Deontologia periodística, impartida pel professor Xavier Ramon.

Es tracta d'un instrument de retiment de comptes que aplicarem a peces pròpies o d'altres companys de Cetrencada. Valorarem de manera crítica les peces realitzades, tant radiofòniques, televisives, com les pertanyents al tram de premsa i internet. El que pretenem és fomentar el rigor periodístic i la transparència de Cetrencada.


D'una banda, pel lectoror/espectador que consumeix les nostres peces; el deure bàsic dels mitjans de comunicació és el de proporcionar informació de qualitat, contrastada i que ajudi el consumidor a fonamentar el seu criteri per participar en la vida democràtica. D'altra banda, es tractarà d'un treball d'anàlisi dedicat als propis redactors, editors, realitzadors, locutors de Cetrencada, per reconèixer quins errors cometem, o per reflexionar sobre determinades situacions complexes que hem viscut realitzant les nostres peces periodístiques.


Alhora, esperem que les nostres crítiques (que pretenem que siguin tant positives com negatives, i sempre constructives) us serveixin per comprendre el funcionament de la redacció integrada, coneixent els entrebancs amb els què ens trobem i la dinàmica de treball.